Ja, ik accepteer cookies zodat deze website optimaal werkt.

Meer informatie

Over ons

Ontwikkelingen 2011 t/m 2014

 

  Al meer dan 70% CO2 gereduceerd sinds 2010!

 

In 2011 is de CO2-footprint van 2010 opgesteld. In het meerjaren strategieplan 2012-2015 is vastgelegd, de CO2-prestatieladder te gebruiken om inzicht te krijgen in de CO2-uitstoot van de eigen bedrijfsvoering. Daarom zijn in 2011 enkele voorbereidende maatregelen getroffen om de gegevens voor de CO2-uitstoot te registreren. De CO2-uitstoot in 2011 is ca. 8% minder t.o.v. 2010. De vermindering is het gevolg van ad-hoc acties. Op productniveau is reductie bereikt door de sterkte van het staal voor het Multi-plate MP200 programma te verhogen naar S355. Door het toepassen van staal met hoge sterkte kan met minder staal worden geconstrueerd. Het staalverbruik en ook de CO2-emissie van de te bouwen constructie wordt zo verminderd.

In 2012 is de doelstelling voor CO2-reductie vastgelegd (zie CO2-beleid). De beleidsverklaring en het communicatieplan CO2-reductie krijgen inhoud en zijn er maatregelen getroffen. De CO2-footprint van 2012 is vastgelegd en de rapportage cyclus voor het bepalen van de footprint is verkort naar 1x per kwartaal. Enkele van onze gerealiseerde maatregelen zijn: "vergroening" van het leasewagenpark en het investeren in energiezuinige verlichting. Daarnaast zijn de volgende maatregelen genomen: medewerkers bewust gemaakt van "energiebesparend" werken, gebouwenbeheer, inventarisatie van de mogelijkheid om over te gaan naar groene stroom. Het resultaat van bovengenoemde inspanningen is een imposante vermindering van ca. 35% minder CO2-uitstoot in 2012 t.o.v. 2010! Als bewijs van de bewustwording om de CO2-emissie van onze organisatie te verminderen is in december 2012 het CO2-bewust Certificaat Niveau 3 behaald.

In 2013 is verder gegaan op de ingeslagen weg. Zo is in 2013 het contract voor de levering van grijze stroom beëindigd en wordt vanaf 2014 groene stroom gebruikt. Tevens zijn het waterverbruik en afvalstromen gemeten om de milieubelasting van BCT zo breed mogelijk in kaart te brengen.

In 2014 is weer een grote reductie van de CO2-emissie behaald door de inzet van groene stroom en zijn er na de "eenvoudige" maatregelen voor CO2-reductie in de eerste jaren voor de komende jaren (zie keteninitiatieven) ingrijpender maatregelen gepland.

Keteninitiatieven

BCT is een keteninitiatief gestart met Buwatec (leverancier voor oplossingen van vloeistofopslag) om CO2-emissie te reduceren. Het betreft de inzet van een hogere staalkwaliteit bij de productie van water-en mestsilo's. Door gebruik van hogere staalkwaliteit wordt CO2 gereduceerd, omdat er minder staal nodig is om een constructie te bouwen. Minder staal betekent ook minder transport.

Het 2e initiatief is de deelname aan het FME Platvorm Succesvol Duurzaam. Dit platform is het vervolg op het FME Duurzaamheidskompas. In het platform gaat BCT samen met kennispartners aan de slag om producten, bedrijfsvoering, organisatie en keten te verduurzamen. BCT heeft o.a. deelgenomen aan een initiatief van de Gemeente Moerdijk en de Regionale Milieudienst om samen met andere ondernemers initiatieven en reële actieplannen op te stellen om de CO2-emissie van de bedrijven te reduceren.  

De reductiedoelstelling van 5% vermindering in 2015 t.o.v. 2012 is al ruimschoots gerealiseerd en daarom wordt in 2015 een nieuwe ambitieuze doelstelling opgesteld.

 

 

   Bergschenhoek Civiele Techniek B.V.

   Boterdorpseweg 10
   2661 AC Bergschenhoek

 

   Postbus 45
   2650 AA Berkel en Rodenrijs

 

   T: 010-5242650
   E: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.